LOKACIONI I ROYAL MALL


Rruga B, MAT 1, 10000 Prishtinë, Kosovë

Me hapësirë mbi 15.000 m2 dhe më shumë se 50 lokale afariste, një MEGA Market, me parking nëntokësor mbi 200 vende të dedikuara vetëm për qendrën tregtrare.

Lokacioni në hartën e Prishtinës: